Hur gjuter du en sula i krypgrunden

konvertera-krypgrund-till-platta Det finns många olika sätt att renovera sin torpargrund och skydda den från fuktskador som kan sprida sig till resten av huset. Ett av de sätten är att gjuta en sula över torpargrunden för att bättre skydda den. En sula är helt enkelt en betongplatta som läggs över hela grunden och som sedan bildar ett betonggolv. Över detta betonggolv kan man sedan lägga i stort sett vilket sorts golv man vill ha, oavsett om det är trä, klinkers eller något annat material.

Steg 1: Gräva ut torpargrunden

Det första man behöver göra är att gräva ut torpargrunden och förhindra markfukt från att ta sig in i den. Man kan skydda krypgrunden genom att lägga plastfolie närmast marken och även täcka grunden ända upp till kanten.

Steg 2: Isolering

Det andra man måste göra är att grundisolera hela torpargrunden. På detta sätt kan man sedan när sulan är färdig spara värmekostnader på uppvärmning av byggnaden. Därför är det extra viktigt att grundisoleringen är väl gjord så att man inte behöver betala onödiga värmekostnader senare.Speciellt effektivt blir det om man gjuter in vattenburen golvvärme i krypgrunden .

Steg 3: Gjutningsprocessen

Den sista och viktigaste delen av arbetet är själva gjutningen av sulan ner i torpargrunden. Till denna process kommer du att behöva mycket cement. Hur mycket du behöver varierar beroende på hur många kvadratmeter ditt hus är, men du kan räkna med minst 5 kubikmeter. För att få tag på och blanda så mycket betong kommer du att behöva en cementbil.

Grundelement för garage

Alltfler väljer att isolera sina garage. Det gör att man oftare än tidigare väljer att isolera grunden bättre och därmed ser fler och fler att det är fördelaktigt att använda platta på mark metoden istället för plintar eller mer rudimentära krypgrundsliknande grunder.

Speciella garageelement

Vår partner Tjällden AB har som affärside att alltid leverera det kunden vill ha i form av grundlösningar. För kantelement som ska användas i betongplattor till garage så behandlas dessa lite speciellt av olika skäl.

  • stora möjligheter till isolering.
  • lasterna kan delvis vara stora beroende på vad man ska lagra i garaget.
  • garage oftast inte är så stora vilket leder till enklare konstruktioner i väggar och tak vilket i sin tur leder till mindre laster på garagegrunden än man kan förvänta sig i ett tvåvåningsvilla exempelvis.
  • infarten behöver förstärkas. Då kan man beställa speciella garageelement som gör att grunden får en förstärkt infart där man kör med bilen in och ut ur garaget.

Annars liknar husgrunden för garage väldigt mycket vanliga husgrunder.

Laster på en garagegrund

Precis som vanliga husgrunder tas lasterna från huset upp av kantbalken. Men ibland kan man faktiskt ställa en inte alltför tung konstruktion på kantelementen själva vilket gör att kantelement för platta på mark påminner i användningen om en krypgrundselement som egentligen är att betrakta som en kantbalk i sig. Denna lösning möjliggör användandet av extra höga kantelement som gör att man kan exempelvis spola av sitt garage inifrån om man får mycket spill och liknande på garagegolvet.

Mindre markisolering behövs

Man vill ha varmt i garaget men kanske inte har samma krav på värmen som i huset. Därför behöver man inte ha samma mängd markisolering som man annars kräver i en villa. Normalt i en villa använder man minst 30 cm markisolering och i norr kanske till och med mer. Till ett garage kan man ha denna mängd också för att det faktiskt är lönsamt (kräver mindre uppvärmning) men många väljer att ha lite mindre isolering eftersom det inte behöver vara lika varmt där året runt.

Skydda mot tjäle

Tjälisolering är viktigt även för garage. Den typen av isolering skyddar garaget från att bli påverkat av att marken fryser och expanderar.

Tilläggsisolera en källargrund

husgrund

Om din källargrund inte är dränerad och inte heller isolerad är detta ett ingrepp du bör överväga.

Eftersom gamla hus inte är isolerade i sig kan det också vara så att dessa skulle må mycket bra av att få en bättre isolerad husgrund. Till skillnad från grundtypen platta på mark så har källargrunder den fördelen att den kan inredas.
Det som är faktmet i äldre hus är ofta att isoleringen inte är tillräcklig. Om man ska tilläggsisolera så är det således en ekonomisk fråga man bör räkna på, ofta kan man om man är tillräckligt långsiktig räkna hem en sån investering. Energi är ju som bekant väldigt dyrt och dyrare lär det bli.

Isolera utifrån

Det som är viktigt att tänka på när det gäller tilläggsisolering av källare är att göra det med rätt material men också att göra det utifrån och inte inifrån.

Gör en energibesiktning

Genom att genomföra en analys av hur ditt hus läcker värme (en energibesiktning) kan man få en uppskattning för hur mycket man kan spara på att göra en energibesiktning.

Välja isoleringsmaterial

Det har hänt en hel del när det gäller dräneringsskivor. Idag har det visat sig att det är bättre med isolerande täta skivor, helst i två skikt än så kallade isodrän skivor. Isodrän skivorna är svindyra och dessutom sämre enligt branschtidningar. Anledningen att isodrän som är den klara marknadsledaren är att skivan släpper igenom vatten och fukt eftersom skivan har stora styrencellplast kulor som tillåter vatten att vandra in i skivan. Det har fördelen att vattnet rinner in i skivan och ner i dräneringen. Men vad händer när man har väldigt mycket vatten i marken och marken blir mättad. Då står vattnet rätt mot källarväggen. Direkt olämpligt.

Se över om du har andra energiförluster också
Det som gör att huset tappar energi är framförallt fönster, dörrar, taken golv och källare samt ventilationssystemet.
Vi kan tycka att det gällande ventilationen har gått för långt. Man ska återföra luft och värma upp den igen och så vidare. Men har dessa lösningar verkligen utretts ordentligt. Vi tror att det är bra att färsk luft kommer in men att man styr ventilationen effektivt.

Kan kräva hantverkare


Även vinden kan med fördel isoleras med lösull, då du både slipper skarvar och att skära i materialet. Tack vare dess egenskaper kan du även enkelt isolera kring rör och installationer i trånga utrymmen. Att isolera med lösull kräver dock ofta att en lösullsentreprenör använder blåsmaskin för att sprida ut materialet. Tjockleken landar vanligtvis någonstans kring en halvmeter för att isolerförmågan ska vara maximal. För hemmafixaren finns det numera också speciella lösullssprutor, som du själv kan hyra och använda. Det gäller dock att vara försiktig med materialet när det väl är på plats ? Om du exempelvis råkar placera ett tungt föremål på det, riskerar isolerförmågan att minska avsevärt.

Priserna mellan olika isolermaterial är inte så stor som man kan tro, men om du planerar att genomföra ett större isolerarbete i ditt hus, vinner du säkerligen på att begära in offert från olika tillverkare och jämföra. Kanske inte helt överraskande betalar du för isolerförmågan i materialet; desto högre täthet och därmed bättre isolerförmåga, desto dyrare blir materialet. För dig som bygger nytt hus kan du räkna med att isoleringskostnaden för huset blir cirka två till tre procent av den totala byggnadskostnaden.

Tjällyftning en fara för husgrunden

När man diskuterar tjällyftning så kan man idag relativt enkelt undvika detta helt och hållet när man gjuter sin betongplatta.

Hur går man tillväga för att undvika tjällyftning?
Det man gör är att man till att börja med använder en ett grundläggningsdjup som är större än tjäldjupet.
Den tjälfria nivån varierar i olika delar av Sverige. Givetvis är det så att ju längre upp i Sverige man kommer desto djupare går tjälen. När man gjuter platta på mark i skåne så räcker det med 1,1 meter, medans man behöver över 2,5 meter i vissa norra delar av norrland.

Man kan göra ganska mycket för att reducera tjäldjupet.
– om värme tillförs marken från byggnader och ledningar.
– markisolering kan förhindra tjälen från att tränga ner i marken. Exempel är cellplast.

Vilka jordar påverkar tjäle

Marktypen är otroligt viktig för hur tjällyftningen uppkommer. Den träder in framförallt i lerbaserade jordar.
Det beror på att marken binder vatten och om vattnet inte kan komma undan från marken så fryser den och expanderar. Därför grundlägger man på singel och makadam som släpper igenom vatten utan att binda den.

Friggebodsgrund Av Lekablock Och Liknande

Vilken grund ska man använda för friggebodar. Friggebodar har använts i 100 tals år och då har man inte använt annat än stenar. Det som hänt senaste tiden är givetvis att kraven på värmeisolering ökat. Vill du se en värmeisolerad husgrund så finns det idag enklare lösningar som inte behöver bli så dyra. Den här artikeln kommer docka att behandla en gammal goding, en relativt oisolerad husgrund som passar till hus som inte behöver tempereras året runt.

Förberedelser oberoende av vald grundläggningsmetod.
För att få bort mark som kan tänkas binda fukt. Gräv bort minst 30 cm och lägg ut en geotextil.
Fyll gropen med singel eller makadam. Singel släpper nämligen igenom vatten på ett enkelt sätt, något som inte matjord eller lera gör.

Grundläggning – stenar
Om huset ska stå på stenar är det viktigt att man ser till att hörnstenarna och stenarna som i övrigt bär upp huset ligger på ett sätt som stabiliserar huset.

Grundläggning – lekablock
Istället för stenar kan man använda lekablock. Lekablock är enkla att få plana och därmed hamnar husgrunden lättare i våg.

Grundläggning – plintar
Man kan välja att antingen köpa färdiga plintar eller välja plintar som man gjuter på plats.

Grundläggning


Bild tagen från grundläggning
Husets grund har främst fem uppgifter. Den ska:

1. utgöra ett stabilt underlag till stommen
2. hålla huset torrt
3. isolera mot kyla
4. skydda huset mot radon
5. göra huset vackrare

Terrängförhållandena på tomten, dvs tomtens form och markens beskaffenhet, blir avgörande för hur mycket arbete som behöver utföras vid grundläggningen. Omfattande grundläggningsarbete kan bli dyrt.

Undergrunden

Vare sig du väljer att låta husets stomme vila på platta på mark, källar- eller torpargrund, måste det finnas ett stabilt och torrt underlag för grunden. Detta underlag kallas undergrunden.
Kommunen utför en viss översiktlig grundundersökning i samband med detaljplanläggningen. Därför kan kommunens tekniska förvaltning ge besked om markförhållandena på din tomt.

I vissa fall kan kommunen vid bygglovet kräva att byggherren låter utföra en detaljerad grundundersökning, en sk geoteknisk markundersökning. Denna kan ibland kosta bara några tusenlappar, men om man har otur uppemot 100 000 kr.
– Kostnaderna för en sådan undersökning varierar väldigt mycket, berättar byggnadsingenjör Bengt Bengtsson.

Markens egenskaper avgör hur undergrunden anläggs och vilken grund du sedan ska bygga. Det kritiska är markens genomsläpplighet för vatten. Vissa markslag binder vatten en längre tid och blir därmed känsliga för tjäle. Vid tjälskjutning utvidgar sig marken om den t ex består av lös lera. Där marken består av sand eller grovt grus är den mer genomsläpplig för vatten och relativt okänslig för tjälskjutning. Huvudprincipen är att grunden ska hållas torr.
– Man bereder undergrunden så att grunden får vila på ett underlag av grus eller stenmaterial som gör att vatten inte kan sugas upp i grunden, ett sk dräneringslager, berättar Bengt. Dräneringslagret ansluts sedan till den obligatoriska dräneringen runt huset.

I stora drag finns tre principer för att bereda undergrunden; fast, stödd eller kompensationsgrundläggning.

Stödd undergrund

När marken är lös och inte har tillräcklig bärighet tillämpas ofta stödd undergrund. Metoden innebär att man gjuter plintar eller slår ner pålar till fast mark som stöd till grundkonstruktionen, som oftast blir en isolerad betongplatta förstärkt med betongbalkar. Den stödda undergrunden innebär stora kostnader och används därför mest på värdefull mark, t ex nära stranden.

Fast undergrund

När grundens underlag består av berg, sand, grus eller mo, kallas det fast undergrund.
– Grusig, fast mark som inte är tjälskjutande är kostnadsmässigt fördelaktig att lägga grund på eftersom den inte behöver bearbetas så mycket, säger Bengt.

Kompensationsgrundläggning

På mark som består av lösa jordmaterial men där man ändå inte vill göra en stödd undergrund, kan kompensationsgrundläggning tillämpas. Den här metoden går ut på att man schaktar bort lösa jordarter och ersätter dem med sand, grus eller makadam, packar det väl och på så sätt skaffar sig en tillräckligt fast undergrund.

Hur bygger man en bastu


Att renovera hemma och tillföra hemmet med en avslappnande bastuavdelning kan vara en riktig hit. Man kan bygga med hjälp av lösvirke eller använda byggsatser.

Vem som helst kan egentligen bygga en bastu. Det som gäller är att bara börja, inte skrämmas av projektet. Det kan egentligen inte bli så mycket fel. Så det är viktigare att man börjar och att det blir av än att det blir perfekt.

När man börjar montera byggsatsen är det viktigaste att man hela tiden försöker se till att man får räta vinklar. Annars hamnar man garanterat fel någonstans senare i processen.

När man ska bygga en bastu utomhus börjar man med grunden. För en bastu kan det räcka med att ställa bastun på plintar.

Passivhus

Lågenergihus liknar vanliga hus på utsidan men har skillnader i konstruktionen som inte är synliga på utsidan. Dessa hus är mer välisolerade och kräver mindre energi än vanliga traditionella konstruktioner.

När man bygger ett lågenergihus är det viktigt att fundera igenom vilken typ av uppvärmning man vill ha. Ett sk passivhus ska inte behöva någon typ av uppvärmning utan luften ska värmas upp enbart med kroppstemperaturen. Många vill trots detta ha ett uppvärmningssystem i huset för komforten.

Konstruktionen på ett lågenergihus skiljer sig åt beroende på vilket klimat huset är byggt för. Byggs huset i ett kallt klimat behövs mer isolering och byggs huset i ett varmare klimat så kan mängden isolering minskas.

För att kunna klassificeras som ett passivhus behöver man en superisolerad husgrund, isolerade väggar, ett välisolerat tak och ett ventilationssystem som återvinner värmen från inneluften.