Det börjar med grundläggning

Grundläggning

Grundläggning

Det första man gör när ett hus ska byggas är mark arbetet och jobbet med grundläggning.
Grundläggningsarbetet påverkas väldigt mycket beroende på val av husgrundstyp och medföljande beslut om typ av grundelement.
Det finns två val av husgrunder som är vanligt idag.

 

  • Husgrund byggd med platta på mark
  • Husgrund byggd med krypgrund

Både grundläggning av platta på mark och krypgrunder behöver inte vara så ergonomiskt tunga jobb egentligen. Idag är grundelementen för platta på mark relativt lägga i vikt. Det största arbetet är att göra en bra grusbädd vilket innebär mycket schaktning och frakt av grus.